صرف فعل بودن در ترکی استانبولی

فعل ” بودن ” در ترکی استانبولی به صورت جمله اسمیه ساخته می شود.

منظور از جمله اسمیه، جمله ای است که بعد از اسم، شناسه می آید و نقش فعل می گیرد.

 

( kişi eki )   شناسه  +اسم / صفت  + (ضمایر فاعلی)

این نوع جمله حالت کسی یا چیزی را نشان می دهد.برای مثال : ” من خوشحال هستم.” یا ” او پزشک است.”

ابتدا با ضمایر فاعلی در زبان ترکی استانبولی آشنا شویم.

من Ben
تو Sen
او O
ما Biz
شما Siz
ایشان Onlar

 

در این مبحث افعال ” هستم ، هستی ، هست ، هستیم ، هستید ، هستند ” را می آموزیم. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد تمام این افعال با شناسه بیان می شوند.

 

هستم Im / İm / Uz / Üz Ben
هستی Sın / Sin / Sun / Süz Sen
هست —————– O
هستیم Iz / İz / Uz / Üz Biz
هستید Sınız / Siniz / Sunuz / Süzüz Siz
هستند Lar / Ler Onlar

 

به مثال های زیر دقت کنید.

Ben sakinim. من آرام هستم.

Sen sakinsin. تو آرام هستی.

O sakin. او آرام است .

Biz sakiniz. ما آرام هستیم.

Siz sakinsiniz. شما آرام هستید.

Onlar sakinler. آنها آرام هستند.

 

( kişi eki )   شناسه  +اسم / صفت  + (ضمایر فاعلی)

 

Sakin به معنای ” آرام ” است.

به  Sakin پسوند  im اضافه شده است و به معنای ” آرام هستم ” می آید.

 

همانطور که در بالا می بینید؛ ضمیر فاعلی BEN چهار شناسه دارد. (همینطور Sen , Biz ,Siz )

ضمیر فاعلی  O هیچ شناسه ای ندارد.

ضمیر فاعلی Onlar دو شناسه دارد.

 

در بین شناسه ها بر اساس آخرین حرف صدا دار، طبق جدول زیر انتخاب می کنیم.

A  ,   I I
E  ,   İ İ
O  ,  U U
Ö  ,  Ü Ü

 

به بیان دیگر

اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  a , ı باشد ؛ حالت  I را انتخاب می کنیم.

اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  e ,  i  باشد ؛ حالت  İ را انتخاب می کنیم.

اگر آخرین صدادار اسم یا صفت  o , u  باشد ؛ حالت U را انتخاب می کنیم.

اگر آخرین صدادار اسم یا صفت ö , ü  باشد ؛ حالت  Ü را انتخاب می کنیم.

در مثال بالا ( Sakin ) آخرین حرف صدادار i بود و پسوند حالت  İ را انتخاب می کنیم.

Sakin  im

 

به ادامه مثال ها دقت کنید.

Ben avukat – ım.   من وکیل هستم.

Sen avukatsın.تو وکیل هستی.

O avukat. او وکیل است.

Biz avukatız.ما وکیل هستیم.

Siz avukatsınız.شما وکیل هستید.

Onlar avukatlar.ایشان وکیل هستند.

به دلیل اینکه آخرین صدادار اسم  a بود ، پسوند  ı را انتخاب کردیم.

 

Ben mutluyum.من خوشحال هستم.

Sen mutlusun.تو خوشحال هستی.

O mutlu.او خوشحال هست.

Biz mutluyuz.ما خوشحال هستیم.

Siz mutlusunuz.شما خوشحال هستید.

Onlar mutlular. ایشان خوشحال هستند.

 

در ضمایر  Ben و  Biz قبل از پسوند حرف Y آمده است. اگر اسم یا صفت با حرف صدادار تمام شود؛ قبل از پسوند  Y می آید.زیرا شناسه های این ضمایر با حرف صدادار شروع می شود.

 1. Sen Ankaralı’sın.
 2. O öğretmen.
 3. Onlar
 4. Biz başrılıyız.
 5. Ben
 6. Siz güler yüzlüsünüz.

حالت منفی

برای گفتن جملات منفی یعنی ( نیستم ، نیستی، نیست، نیستین ، نیستید، نیستند ) را با ساختار زیر بیان می کنیم.

Ben ………  değilim. من …..  نیستم.

Sen ……… değilsin.تو …….  نیستی.

O ………… değil .او ……. نیست.

Biz ………  değiliz.ما ……..  نیستیم.

Siz ……… değilsiniz.شما ………  نیستید.

Onlar …..  değiller.ایشان ……. نیستند.

 

Değilim, Değilsin, Değil و … ساختار ثابتی دارند و تغییر نمی کنند. کافیست یک بار برای همیشه یاد بگیریم و جمله سازی کنیم.

برای مثال

Ben terzi değilim.  من خیاط نیستم.

Sen üzgün değilsin.تو غمگین نیستی.

O hasta değil او بیمار نیست.

Biz küs değiliz.ما قهر نیستیم.

Siz mutsuz değilsiniz.شما ناراحت نیستید.

Onlar doktor değiller.ایشان دکتر نیستند.

حالت سوالی مثبت

برای پرسیدن سوالاتی مانند ” آیا تو متاهل هستی؟” از ساختار های جدول براساس آخرین حرف صدا دار استفاده کنیم. پسوندهای سوالی mı, mi , mu , mü  پرسش می باشند.

 

a  ,   ı

e   ,  i o   ,  u ö   ,  ü

معنای هر ردیف

Ben

mıyım؟ miyim؟ muyum؟ müyüm؟

آیا من هستم؟

Sen

mısın؟ misin؟ musun؟ müsün؟

آیا تو هستی؟

O

mı؟ mi؟ mu؟ mü؟

آیا او هست؟

Biz

mıyız؟ miyiz؟ muyuz؟ müyüz؟

آیا ما هستیم؟

Siz

mısınız؟ misiniz؟ musunuz؟ müsünüz؟

آیا شما هستید؟

Onlar

mılar؟ miler؟ mular؟ müler؟

آیا ایشان هستند؟

 

آیا من ایرانی هستم؟  Ben İranlı mıyım؟

از انجایی که آخرین صدادار ı  می باشد ؛ برای سوالی کردن mıyım می آید.

آیا تو متاهل هستی؟Sen evli misin؟

از انجایی که آخرین صدادار i می باشد؛ برای سوالی کردن miyim می آید.

آیا او دندانپزشک است؟ O dişçi mi؟

از انجایی که آخرین صدادار i می باشد؛ برای سوالی کردن miyim می آید.

آیا ما ناراحت هستیم؟Biz üzgün müyüz؟

از انجایی که آخرین صدادار ü  می باشد؛ برای سوالی کردن müyüm می آید.

آیا شما کارمند هستید؟ Siz memur musunuz؟

از انجایی که آخرین صدادار u  می باشد؛ برای سوالی کردن muyum می آید.

آیا ایشان روسیه ای هستند؟ Onlar Rus mular؟

از انجایی که آخرین صدادار u می باشد ؛ برای سوالی کردن muyum می آید.

 

حالت سوالی منفی

برای پرسیدن سوالاتی مانند ” آیا تو متاهل نیستی؟” از ساختار های جدول زیر استفاده می کنیم. به دلیل لینکه در ساختار منفی değil ثابت است؛ پسوند  سوالی نیز ثابت است و همواره  mi می باشد.

 

Ben

değil miyim؟ آیا من نیستم؟

Sen

değil misin؟

آیا تو نیستی؟

O değil mi؟

آیا او نیست؟

Biz

değil miyiz؟

آیا ما نیستیم؟

Siz

değil misiniz؟

آیا شما نیستید؟

Onlar değil miler؟

آیا ایشان نیستند؟

 

Ben dürüst değil miyim؟ آیا من صادق نیستم؟

Sen mühendis değil misin؟ آیا تو مهندس نیستی؟

O bekar değil mi؟ آیا او مجرد نیست؟

Biz kardeş değil miyiz؟ آیا ما خواهر و برادر نیستیم؟

Siz aç değil misiniz؟ آیا شما گرسنه نیستید؟

Onlar evde değil miler؟ آیا ایشان در خانه نیستند؟

همانطور می بینید در همه سوالات dğil و mi ثابت است و تغییر نمی کند، ای اینکه آخرین صدادار اسم یا صفت تغییر کرده است.

 • Sen evli misin؟ آیا تو متاهل هستی؟
 • Hayır, evli değilim; bekarım.نه، متاهل نیستم، مجردم.

 

 • Yorgun musunuz؟خسته اید؟
 • Evet, biraz yorgunuz. بله، کمی خسته ام.

 

 • Siz Türk değil misiniz؟ آیا شما ترک هستید؟
 • Ben Türküm.من ترک هستم.

 

 • O hazır değil mi؟ آیا او آماده نیست؟
 • Maalesef değil. متاسفانه نیست.

 

–  Onlar arkadaş değil miler؟ آیا آنها دوست هستند؟

–  Hayır, değiller. Onlar kardeşler. نه، نیستند. آنها خواهرند.

 

در این مطلب از سایت ویراترکیش آموزش ضمایر شخصی و فعل بودن در زبان ترکی استانبولی را یاد گرفتیم. در صورت داشتن سوال در بخش کامنت‌ها از ما بپرسید.

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صرف فعل بودن در ترکی استانبولی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ّ