زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی

در زبان ترکی، زمان گذشته ساده یکی از مهم‌ترین زمان‌ها برای بیان وقایع و اتفاقات مربوط به گذشته است. این زمان به ما امکان می‌دهد تا درباره تجربیات، دیده‌ها و شنیده‌های خود صحبت کنیم. در این مقاله، شما با ساختار و کاربرد زمان گذشته ساده در جملات مثبت، منفی و سوالی آشنا می‌شوید. همچنین، قیدهای زمان گذشته را که برای توصیف زمان دقیق اتفاقات به کار می‌روند، فرا خواهید گرفت. یادگیری این زمان نه تنها به درک بهتر زبان ترکی کمک می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد تا ارتباط موثرتری با دیگران برقرار کنید.


مثال زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی

در این مقاله کاربرد و ساختار زمان گذشته ساده به صورت مثبت ، منفی و سوالی اموزش داده می­شود.علاوه بر این با قیدهای زمان گذشته آشنا می­شوید.کاربرد این زمان برای بیان اتفاقات مربوط به گذشته که مستقیماً تجربه کرده‌­ایم وبه پایان رسیده است؛ می­باشد. یعنی کاری در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده است و ما از این باره مطمئن هستیم. یا خودمان انجام داده‌­ایم یا دیده‌­ایم و یا بعدها از طریق اموزش یا رسانه درمورد آن فعل به اطمینان رسیده­‌ایم.

برای مثال:

من دیروز به مدرسه رفتم. Ben dün okula gittim.
هفته پیش باران بارید. Geçen hafta yağmur yağdı.

ساختار زمان گذشته ساده به شکل زیر است.

بعد از ریشه فعل، پسوند زمان گذشته و سپس پسوند شخص می­آید.

 dı , di , du . dü , tı , ti , tu , tüپسوندهای زمان گذشته هستنند.

 Fiil kökü به معنی ریشه فعل، Zaman eki به معنی پسوند زمان و kişi eki به معنی شناسه شخص است.

Fiil kökü + Zaman eki + kişi eki

در این آموزش رایگان ترکی استانبولی به صورت کامل درباره زمان گذشته ساده ترکی استانبولی گفته شده است، تا آخر این آموزش همراه ما باشید.

ریشه فعل

Mek و Mak از مصدر حذف میشود؛ هرآنچه میماند ریشه فعل است.

ریشه فعل مصدر
yüz Yüzmek
git Gitmek
al Almak
duy Duymak

پسوند زمان

dı , di , du . dü , tı , ti , tu , tüپسوندهای زمان گذشته هستنند.

اگر ریشه فعل با حروف F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود از پسوندهای TI , Tİ , TU , TÜ انتخاب می­کنیم. برای به خاطر سپردن این حروف رمز” چسپ ته کفش” را فراموش نکیند.

اگر ریشه فعل با حروف با یکی از حروف F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود آخرین صدادار ریشه فعل
TI A , I
E , İ
TU O , Ü
Ö , Ü

  Yapmak    yap Düşmek    düş Koşmak     koş Gitmek    git
Ben Yaptım Düştüm Koştum Gittim
Sen Yaptın Düştün Koştun Gittin
O yaptı Düştü Koştu Gitti
Biz Yaptık Düştük Koştuk Gittik
Siz Yaptınız Düştünüz Koştunuz Gittiniz
onlar yaptılar düştüler koştular gittiler

زینب دیشب از پله ها افتاد. Geçen gece Zeynep merdivenlerden düştü.
با دوستانم در پارک دویدیم. Arkadaşlarımla parkta koştuk.
آنها به استانبول رفتند. Onlar İstanbul’a gittiler.

مثال­ها

اگر ریشه فعل با حروف غیراز  F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود، از پسوند­های dı, di, du, dü براساس آخرین صدادار ریشه فعل انتخاب می­کنیم.

اگر ریشه فعل با حروف با حروف غیر از F, S, T, K, Ç, Ş, H, P تمام شود آخرین صدادار ریشه فعل
DI A , I
E , İ
DU O , Ü
Ö , Ü

  Uyanmak      uyan Dönmek      dön Dinlenmek    dinlen Duymak      duy
Ben Uyandım döndüm dinlendim duydum
Sen Uyandın döndün dinlendin duydun
O Uyandı döndü dinlendi duydu
Biz Uyandık döndük dinlendik duyduk
Siz Uyandınız döndünüz dinlendiniz duydunuz
onlar Uyandılar döndüler dinlendiler duydular

مثال­ها:

دیروز صبح دیر بیدار شدم. Dün sabah geç uyandım.
دو روز پیش برگشتند. İki gün önce döndiler.
آخر هفته استراحت کردیم. Hafta sonu dinlendik.
مادرم تمام حرف ها را شنید. Annem bütün konuşmaları duydu.

شناسه­‌های شخصی

در جدول زیر  Ben, Sen , O , Biz , Siz ,Onlarشش ضمیر فاعلی هستند

ضمیر فاعلی معنی شناسه شخص
Ben من m
Sen تو n
O او
Biz ما k
siz شما nız / niz /nuz / nüz
onlar ایشان Ler / lar

نکته: شناسه شخص شما و آنها  را بر اساس پسوند زمان انتخاب میکنیم.

Siz
niz di/ ti
nız dı / tı
nuz du / tu
nüz dü / tü
Onlar
lar dı /du / tı / tu
ler di / dü / ti / tü

حالت منفی زمان گذشته ساده

برای منفی کردن زمان گذشته ساده کافیست بعد از ریشه فعل یکی از پسون­هایmedi  یا madı

بیاید که بین این دو طبق جدول زیر براساس آخرین صدادار فعل انتخاب می­کنیم.

پسوند منفی ساز آخرین صدادار ریشه فعل
madı A , I , O , U
medi E , İ , Ö , Ü

برای مثال

دیشب به رستوران نرفتیم. Dün gece lokantaya gitmedik.
من به او دروغ نگفتم. Ben one yalan söylemedim.
چطور آن روزها را فراموش نکردید. Nasıl o günleri unutmadınız!
متاسفانه هیچ چیز را نپسندیدند. Maalesef hiçbir şeyi beğenmediler

حالت سوالی

برای پرسیدن سوال درباره گذشته چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی کافی است به اخر فعل زمان گذشته یکی از پسوندهای سوالی زیر را اضافه کنید.

آخرین صدادار فعل پسوند سوالی
ı / a
i / e mi
u / o mu
ü / ö

آیا من در امتحان قبول شدم؟ Ben sınavı kazandım mı?
تو ماه پیش به آنکارا نرفتی؟ Sen geçen ay Ankara’ya gitmedin mi?
او کار جدید را شروع کرد؟ O yeni işe başladı mı?
به توافق رسیدیم؟ Biz anlaştık mı?
شما برای فردا فکری کردید؟ Siz yarını  düşündünüz mü?
آنها خبرها را نشنیدند؟ Onlar haberleri duymadular mı?

قید های زمان گذشته

Dün دیروز
Önceki gün روز قبل
Geçen hafta هفته گذشته
Geçen ay ماه گذشته
Geçen yıl سال  گذشته
Biraz önce کمی قبل
Genen Çarşamba چهارشنبه گذشته
Bir ay önce یک ماه قبل
İki hafta önce دو هفته قبل
Son zamanlarda اخیرا

زمان گذشته ساده در زبان ترکی برای بیان وقایع و تجربیاتی که در گذشته رخ داده و به پایان رسیده‌اند، استفاده می‌شود. با یادگیری ساختار این زمان و نحوه استفاده از آن در جملات مثبت، منفی و سوالی، می‌توانید به طور موثری درباره گذشته صحبت کنید. استفاده از قیدهای زمان گذشته که در این آموزش از ویراترکیش به آن پرداختیم، نیز به شما کمک می‌کند تا زمان دقیق وقوع اتفاقات را مشخص کنید. بنابراین، تسلط بر این زمان به شما در درک و بیان بهتر زبان ترکی کمک شایانی خواهد کرد.

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 1 =

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ّ