متن آهنگ لالایی ترکی استانبولی

لالایی‌ها ملودی و هارمونی‌های کودکانه‌اند که در فرهنگ‌ها و دوره‌های مختلف وجود داشته. هر زبان و گویش لالایی خاص و ویژه‌ای برای کودکان دارد. لالایی‌ها شعرهای آهنگین و ساده‌اند که برای کودکان قبل از خواب به هدف آرام کردنشان خوانده می‌شوند.

لالایی در ادبیات شفاهی ترکی استانبولی جایگاه مهمی دارد و از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می‌شود. چند نمونه از لالایی‌های ترکی را در ویراترکیش برای علاقمندان آماده کرده‌ایم.

۱. Dandini Dandini Dastana

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı

Eee Eee Eee

Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna

Eee Eee Eee

۲. Uyusun da Büyüsün

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün nini

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Eee Eee Eee

۳. Fış Fış Kayıkçı

Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Tıp tıp atar yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün

Fış fış kayıkçı

Kayıkçıya gidelim

Kayığına binelim

Denizlerde gezelim

Akşama eve gidelim

Balıkları yiyelim

Eee Eee Eee Eee

Pışş Pışş Pışş Pışş

۴. Uyu Yavrum Uyu

Uyu yavrum yine sabah oluyor

Uyumazsan güzel rengin soluyor

Babacığın gelmiş bize bakıyor

Uyu yavrum yine sabah oluyor,

Eee Eee Eee

۵. Çamlıbel’den Çıktım Yayan

Çamlıbel’den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Nenni nenni nenni

۶. Bebeğim Kocaman

Bebeğim kocaman, onu tutamam

Ninniler söylerim, hiç uyutamam

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor

Mamasını yemiyor, beni üzüyor

Evcilik oynarken bana eş olur

Hem anne hem baba hem kardeş olur

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor

Mamasını yemiyor, beni üzüyor

۷. Yumurcak

Asmaya kurdum salıncak

Eline de verdim oyuncak

Yine de uyumadı gitti

Şu küçücük yumurcak

۸. Annesi Onu Çok Severmiş

Uykudan uyanmış

Gülermiş bakarmış

Annesi onu çok öpermiş severmiş

Okula gidermiş yazarmış çizermiş

Babası onu çok öpermiş severmiş

Annesi onu çok

Babası onu çok

Herkesler onu çok severmiş severmiş

Annesinin yavrusu

Kuzusu pamuğu

Annesi ninni söyler

Cankuşu dinlermiş

۹. Yağmur Yağar Serpe Serpe

Yağmur yağar sere serpe

Kulağında elmas küpe

Uyuturum kızımı koka öpe

Eee Eee ninni

Ninni benim nazlı kızım sana ninni

Yağmur yağar lüle lüle

Oğlum gelir güle güle

Ter bıyığını sile sile

Eee Eee ninni

Ninni benim güzel oğlum sana ninni

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله