جمع بستن کلمات در زبان ترکی استانبولی

در این مقاله از ویراترکیش گرامر جمع بستن کلمات را باهم پیش می‌بریم. زبان ترکی استانبولی یک زبان پسوندی است. از پسوندها برای جمع بستن کلمات استفاده می‌کنیم و پر واضح است که پسوندها بعد از اسم می‌آیند.

LER و LAR پسوندهای جمع هستند و بر اساس آخرین حرف صدادار اسم بین این دو انتخاب می‌کنیم.

اگر آخرین حرف صدادار اسم  a, ı,o ,u باشد؛ پسوند lar می‌آید و اگر آخرین حرف صدادار اسم e, i ,ö, ü باشد؛ پسوند ler می‌آید.

به مثال‌های جدول زیر دقت کنید.

آخرین حرف صدادار هر کلمه که براساس آن انتخاب می‌کنیم؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.

کلمه مفردکلمه جمعمعنی
EvEvlerخانه ها
ArabaArabalarماشین ها
öğretmenÖğretmenlerمعلم ها
GözlükGözlüklerعینک ها
ÇocukÇocuklarبچه ها
DergiDergilerمجله ها
HalıHalılarفرش ها
sınıfsınıflarکلاس ها

نکات مهم:

کلمات همراه با عدد جمع بسته نمی‌شوند زیرا اعداد مفهوم جمع دارند.

مثال:

İki araba

دو ماشین

Beş çocuk

پنج بچه

Yedi kedi

هفت گربه

به استثناهای جمع زبان ترکی استانبولی دقت کنید.

Saatler

ساعت‌ها

harfler

حرف‌ها (حروف الفبا)

Kalpler

قلب‌ها

Roller

نقش‌ها

Hayaller

خیال‌ها

Seyahatler

سیاحت‌ها

Misaller

مثال‌ها

برای آموزش بهتر حتما ویدیو مربوط به جمع بستن کلمات ترکی را ببینید.

مقالات مرتبط

زبان ترکی چند سطح دارد؟

زبان ترکی استانبولی دارای سطوح مختلفی است که مشخص کننده میزان تسلط افراد است.(سیستم مشترک اروپایی مهارت‌های زبانی) تعریف می‌شوند. CEFR این سطوح بر اساس

کلمات مترادف در ترکی استانبولی

یادگیری کلمات مترادف به شما انعطاف بیشتری در مکالماتتان می‌بخشد و در بیان یک مفهوم می‌توانید بسیار غنی‌تر و بهتر صحبت کنید یا بنویسید. کلمات

چطوری زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چطور ترکی استانبولی یاد بگیرم؟

کشور ترکیه نه‌تنها یکی از مقاصد تفریحی اصلی ایرانی‌ها است، بلکه یکی از مهم‌ترین طرف‌های تجاری کشور ما نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر،

فهرست مقاله